خانه محصولات

کیت آموزش تبرید

فهرست دسته بندی ها:
بهترین محصولات

کیت آموزش تبرید

(180)
تجهیزات کیت آموزشی تبرید سنکرون SSENU مربی تهویه مطبوع مرکزی

تجهیزات کیت آموزشی تبرید سنکرون SSENU مربی تهویه مطبوع مرکزی

ZM2107 تجهیزات آموزشی تجهیزات آموزشی فنی مربی کولر گازی مرکزی I.Product Overviewسیستم آموزشی دستگاه ...

کیت آموزشی تجهیزات آموزشی تبرید مربی تهویه مطبوع مرکزی

کیت آموزشی تجهیزات آموزشی تبرید مربی تهویه مطبوع مرکزی

کیت آموزشی ZM2107 آموزش تجهیزات برودتی مربی کولر گازی مرکزی I. نمای کلی محصول سیستم آموزشی دستگاه مع...

تجهیزات آموزشی تجهیزات آموزشی تجهیزات انتقال حرارت انتقال حرارت در سیستم تبرید

تجهیزات آموزشی تجهیزات آموزشی تجهیزات انتقال حرارت انتقال حرارت در سیستم تبرید

انتقال حرارت ZM7108 در سیستم تبرید مدل سیستم تبرید با مدار بسته آب که به عنوان بار خنک کننده استفاده ...

تجهیزات آموزشی کمپرسور تجهیزات آموزشی چرخه تبرید تراکم بخار

تجهیزات آموزشی کمپرسور تجهیزات آموزشی چرخه تبرید تراکم بخار

چرخه تبرید تراکم بخار ZM7103 مدار تبرید با اواپراتور و کندانسور شفاف کندانسور و اواپراتور با سیم پیچ ...

تجهیزات آزمایشگاهی سردخانه LabVIEW تجهیزات آموزشی 2cbm Hvac تعمیر و نگهداری 200 کیلوگرم

تجهیزات آزمایشگاهی سردخانه LabVIEW تجهیزات آموزشی 2cbm Hvac تعمیر و نگهداری 200 کیلوگرم

SR2045 تهویه هوای اتاق اهداف یادگیری / آزمایش ها - تهویه مطبوع هوای اتاق * راه اندازی سیستم تهویه مط...

تجهیزات آموزشی یخچال تجهیزات آموزشی سیستم تبرید جذب

تجهیزات آموزشی یخچال تجهیزات آموزشی سیستم تبرید جذب

SR2044 سیستم تبرید جذب اهداف یادگیری / آزمایش ها - نشان دادن اصل اساسی سیستم تبرید جذبی - سیستم تبری...

کیت آموزشی تبرید آموزشی ، تجهیزات آموزشی تبرید تجاری 200 کیلوگرم

کیت آموزشی تبرید آموزشی ، تجهیزات آموزشی تبرید تجاری 200 کیلوگرم

SR2040 معرفی تبرید اهداف یادگیری / آزمایش ها مبانی یک مدار تبرید ساده - تشخیص و درک روند چرخه ای - ت...

کیت آموزشی تبرید CFC 230V ، سیستم تبرید فشاری 60Hz

کیت آموزشی تبرید CFC 230V ، سیستم تبرید فشاری 60Hz

سیستم تبرید تراکمی SR2039 اهداف یادگیری / آزمایش ها - عملکرد و رفتار عملیاتی اجزای مدار تبرید - کار ...

کیت آموزش تبرید التراسونیک مبانی تجهیزات اندازه گیری صنعتی 2cbm

کیت آموزش تبرید التراسونیک مبانی تجهیزات اندازه گیری صنعتی 2cbm

ZM6503 اصول اندازه گیری رطوبت اتاق آب و هوا با رطوبت قابل تنظیم ؛مقایسه چهار روش اندازه گیری ویژگی ه...

Page 1 of 20|< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >|